Category Archives: Tin tức- Sự kiện

Học phí và Dịch vụ

I/ PHÍ VÀ HỌC PHÍ Bảng 1.1: Học phí chương trình năm học 2018-2019 Đơn vị: VND PHÍ VÀ HỌC PHÍ Học phí đóng theo tháng Học phí đóng kỳ 3 tháng Học phí đóng theo 6 tháng  Học phí đóng theo 12 tháng (đã giảm 5%) 5.950.000 VND 17.493.000 VND 34.629.000 VND 67.830.000 VND Học…
Đọc thêm