Category Archives: Đối tác trong nước

Trường Đại học Thủ đô

Trường Đại học Thủ đô, Khoa giáo dục mầm non http://daihocthudo.edu.vn/vi/trang-chu Hàng năm, trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden tiếp nhận các đoàn giáo sinh từ Trường Đại học Thủ đô đến thực tập chăm sóc nuôi dạy trẻ tại trường và tổ chức kiến tập các phương pháp giảng dạy tiên tiến về…
Đọc thêm

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương http://www.cdsptw.edu.vn/ + Hàng năm, trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden tiếp nhận các đoàn giáo sinh từ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (CĐSPTƯ) đến thực tập chăm sóc nuôi dạy trẻ tại trường và tổ chức kiến tập các phương pháp giảng dạy tiên tiến…
Đọc thêm