Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

http://www.cdsptw.edu.vn/

+ Hàng năm, trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden tiếp nhận các đoàn giáo sinh từ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (CĐSPTƯ) đến thực tập chăm sóc nuôi dạy trẻ tại trường và tổ chức kiến tập các phương pháp giảng dạy tiên tiến về tiếng Anh, Đa trí tuệ và Công nghệ của nhà trường cho giảng viên và giáo sinh của trường CĐSPTƯ.

Comments are closed.