Sân chơi

Chức năng:

  • Được bố trí và trang bị các dụng cụ trò chơi mang tính phát triển thể chất và giáo dục sẽ giúp trẻ có những hoạt động vui chơi và vận động bổ ích.
  • Tại đây trẻ cũng sẽ được tham gia các buổi học về thiên nhiên ngay tại trường, giúp trẻ phát triển tư duy, nhận thức và thể chất đồng đều.

TimeStudio-170222-274

TimeStudio-170222-243

TimeStudio-170222-234

TimeStudio-170222-253

TimeStudio-170222-228

TimeStudio-170222-236

TimeStudio-170222-292 TimeStudio-170222-302 TimeStudio-170222-328

Comments are closed.