Category Archives: Đối tác

Công ty Giáo dục Together we Grow (Singapore)

Công ty Giáo dục Together we Grow (Singapore) Công ty Giáo dục Together we Grow Là đối tác của trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden ngay từ khi thành lập trường. Công ty Together we Grow luôn chia sẻ và hợp tác hỗ trợ đào tạo giáo viên cho nhà trường tại Việt Nam…
Đọc thêm

Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria

Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria. https://www.facebook.com/victoriapolytechnic/ https://www.victoriapolytechnic.edu.au/ Trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden ký kết hợp tác với Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria từ tháng 1 năm 2015. Kể từ đó cho…
Đọc thêm

Hiệp hội Giáo dục mầm non Malaysia

Hiệp hội Giáo dục mầm non Malaysia (NAECCEM) https://asia.bettshow.com/sponsors/naeccem Hiệp hội Giáo dục mầm non Malaysia (NAECCEM) là một đối tác thân thiết của trường mầm non Eduplay Garden. Hàng năm, Hiệp hội trao đổi với Eduplay Garden tại Việt Nam hoặc Malaysia về các phương pháp giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non,…
Đọc thêm

Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore

https://www.aeces.org/ Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore (AECES) là đối tác chiến lược và nhà bảo trợ về chuyên môn cho Trường mầm non Song ngữ Eduplay Garden từ khi thành lập và trong quá trình phát triển. AECES tư vấn cho Eduplay Garden về chương trình chăm sóc, giáo dục và đào tạo…
Đọc thêm