Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria

Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria.

victoria-polytechnic

https://www.facebook.com/victoriapolytechnic/

https://www.victoriapolytechnic.edu.au/

Trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden ký kết hợp tác với Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria từ tháng 1 năm 2015. Kể từ đó cho tới nay, hàng năm, Khoa giáo dục mầm non trường Đại học Victoria Polytechnic đều đặn cử đoàn 20 giảng viên và giáo sinh Australia đến trao đổi và thực hành tại trường mầm non Eduplay Garden vào Mùa Xuân. Các cô giáo và sinh viên Úc đã đem đến rất nhiều hoạt động trải nghiệm với thiên nhiên, khám phá khoa học và vận động vô cùng thú vị cho các em bé Eduplay Garden trong khoảng thời gian 3 tuần công tác tại trường, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và hoạt động của nhà trường.

10952058_664911386964809_5573054086418703166_n 12484747_826539907468622_4958512592254896386_o 17505403_1179520365503906_1869838099652334534_o 17620235_1177402675715675_6125420690718820348_o 17632414_1173093796146563_3082076962011626335_o 17635105_1173111582811451_7057260833067875372_o 17758537_1179518878837388_2974948597610643677_o 17807402_1179577935498149_7058679568378335272_o 17814429_1179588925497050_1723549143639910352_o

Comments are closed.