Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore

acese

https://www.aeces.org/

Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore (AECES) là đối tác chiến lược và nhà bảo trợ về chuyên môn cho Trường mầm non Song ngữ Eduplay Garden từ khi thành lập và trong quá trình phát triển. AECES tư vấn cho Eduplay Garden về chương trình chăm sóc, giáo dục và đào tạo giáo viên tại Việt Nam và Singapore. Hàng năm, đích thân bà Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singapore, TS. Christine Chen, đến làm việc và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên nhà trường. Các bé học sinh của Eduplay Garden nhận được rất nhiều tình cảm và hỗ trợ quí báu về cơ sở vật chất của Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore.

lễ ký kết2

Ảnh: Lễ ký kết hợp tác giữa Eduplay Garden và Hiệp hội mầm non Singapore

IMG_1643 IMG_1646

Ảnh: Cán bộ, Giáo viên Eduplay Garden sang học tập và đào tạo tại Singapore

Comments are closed.