Trường Đại học Thủ đô

Trường Đại học Thủ đô, Khoa giáo dục mầm non

http://daihocthudo.edu.vn/vi/trang-chu

Hàng năm, trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden tiếp nhận các đoàn giáo sinh từ Trường Đại học Thủ đô đến thực tập chăm sóc nuôi dạy trẻ tại trường và tổ chức kiến tập các phương pháp giảng dạy tiên tiến về tiếng Anh, Đa trí tuệ và Công nghệ của nhà trường cho giảng viên và giáo sinh của trường Đại học Thủ đô.

Comments are closed.