NAECCEM

Hiệp hội Giáo dục mầm non Malaysia (NAECCEM)

https://asia.bettshow.com/sponsors/naeccem

Hiệp hội Giáo dục mầm non Malaysia (NAECCEM) là một đối tác thân thiết của trường mầm non Eduplay Garden. Hàng năm, Hiệp hội trao đổi với Eduplay Garden tại Việt Nam hoặc Malaysia về các phương pháp giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ. Hiệp hội Giáo dục Mầm non Malaysia còn kết nối các trường mầm non Malaysia đến thăm quan và trao đổi tại trường mầm non Eduplay Garden.

Comments are closed.