Together we Grow

Công ty Giáo dục Together we Grow (Singapore)

Công ty Giáo dục Together we Grow Là đối tác của trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden ngay từ khi thành lập trườn. Công ty Together we Grow luôn chia sẻ và hợp tác hỗ trợ đào tạo giáo viên cho nhà trường tại Việt Nam và Singapore. Hàng năm, Together we Grow giúp nhà trường tổ chức các khóa thăm quan tập huấn cho đoàn cán bộ, giáo viên của trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden tại Singapore.

Comments are closed.