Victoria University

Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria.

https://www.facebook.com/victoriapolytechnic/

https://www.victoriapolytechnic.edu.au/

Trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden ký kết hợp tác với Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Victoria Polytechnic, thuộc đại học Tổng hợp Victoria từ tháng 1 năm 2015. Kể từ đó cho tới nay, hàng năm, Khoa giáo dục mầm non trường Đại học Victoria Polytechnic đều đặn cử đoàn 20 giảng viên và giáo sinh Australia đến trao đổi và thực hành tại trường mầm non Eduplay Garden vào Mùa Xuân. Các cô giáo và sinh viên Úc đã đem đến rất nhiều hoạt động trải nghiệm với thiên nhiên, khám phá khoa học và vận động vô cùng thú vị cho các em bé Eduplay Garden trong khoảng thời gian 3 tuần công tác tại trường, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và hoạt động của nhà trường.

10952058_664911386964809_5573054086418703166_n12484747_826539907468622_4958512592254896386_o17505403_1179520365503906_1869838099652334534_o17620235_1177402675715675_6125420690718820348_o17632414_1173093796146563_3082076962011626335_o17635105_1173111582811451_7057260833067875372_o17758537_1179518878837388_2974948597610643677_o17807402_1179577935498149_7058679568378335272_o17814429_1179588925497050_1723549143639910352_o

Comments are closed.