CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH EDUPLAY QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH EDUPLAY QUỐC TẾ

  1. Giới thiệu và Mục tiêu chương trình: 

Chương trình tiếng Anh Eduplay Quốc tế do Enspire Education (công ty mẹ của trường Mầm  non Eduplay Hà Nội) xây dựng và đã được thí điểm thành công tại các trường mầm non chất  lượng cao của thành phố Hà Nội từ năm 2018 cho tới nay. 

Mục tiêu của chương trình là nhằm trang bị vốn tiếng Anh cơ bản về giao tiếp, tư duy quốc  tế và ứng dụng công nghệ 4.0 cho trẻ em mẫu giáo, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho các em  về giao tiếp và tiền đọc hiểu tiếng Anh cùng các kỹ năng tư duy, tự tin và giải quyết vấn đề;  làm tiền đề vững chắc cho bậc tiểu học tại các trường quốc tế, hoặc các trường tiểu học điểm,  tư thục chất lượng cao của thành phố Hà Nội. 

Trẻ đạt được những gì: 

- Phát triển giao tiếp tiếng Anh tự nhiên trong môi trường thân thiện, học bằng chơi,  chơi mà học, hứng thú tham gia các hoạt động trải nghiệm, thí nghiệm khoa học, toán  học, đọc thơ, thuyết trình, khả năng tiền đọc hiểu tiếng Anh …  

  1. Thời lượng: 

- Khối nhà trẻ: 30 phút/ngày x 5 ngày/tuần  

- Khối mẫu giáo: 45 phút/ngày x 5 ngày/tuần  

  1. Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài.
  2.  Học liệu 

- Bộ sách Enspire Starts và Enspire Phonics dành cho học sinh (chưa áp dụng với  nhà trẻ) 

- Sách điện tử dùng cho giáo viên 

- Flash card, các giáo cụ trực quan sinh động 

- Các học liệu mở 

- Worksheet hàng ngày 

- Video ôn tập: 1 video/tuần 

- Bài test: 1 test/tháng 

5. Cam kết chất lượng và đầu ra 

Chương trình cam kết cụ thể số lượng từ vựng, mẫu câu và khả năng giao tiếp cùng  các phẩm chất khác mà trẻ sẽ đạt được khi tham gia chương trình. 

Comments are closed.