Triết lý giáo dục

  • Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ là duy nhất, và đặc biệt.
  • Chúng tôi tin rằng trẻ em xử lý thông tin theo những cách khác nhau dựa trên cách thức học tập của mỗi trẻ. Eduplay Garden khuyến khích trẻ phát triển năng lực cá nhân. Chúng tôi lên kế hoạch các hoạt động có ý nghĩa cho các loại trí thông minh khác nhau của trẻ.
  • Chúng tôi tin rằng trẻ học tốt nhất thông qua khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Eduplay Garden tạo môi trường cho trẻ sáng tạo, khám phá, giải quyết vấn đề, rèn kỹ năng tư duy.
  • Chúng tôi tin tưởng rằng trẻ sẽ phát triển tốt hơn với sự phối hợp của gia đình và nhà trường. Chúng tôi khuyến khích và đánh giá cao các ý kiến đóng góp và trao đổi của phụ huynh với cán bộ, giáo viên nhà trường.

Comments are closed.