Sứ mệnh

Trường Mầm non Eduplay Garden Hà Nội tiên phong ứng dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến và công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, nuôi dưỡng những tài năng nhỏ trở thành công dân toàn cầu.

Comments are closed.