Xu hướng mới trong Giáo dục mầm non

Xu hướng mới trong Giáo dục mầm non
[𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘴𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 & 𝘒𝘰𝘳𝘦𝘢𝘯]
Theo Báo Giáo dục và Thời đại, ngày 16-7-2020, việc đổi mới phương pháp giáo dục mầm non là điều cần thiết để giúp trẻ tự khám phá và tìm hiểu bằng chính sự sáng tạo của mình một cách tự nhiên nhất có thể. Đ𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ 𝘅𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗱𝘂̣𝗰 𝗺𝗮̂̀𝗺 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮𝘆. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GD Mầm non (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đề ra mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ, theo hướng chuẩn hiện đại hóa , xã hội hóa và hội nhập quốc tế
Hơn ai hết, các bậc phụ huynh đều mong mỏi những thiên thần nhỏ của mình sẽ trở thành công dân toàn cầu, thông thạo ngoại ngữ, tự tin, năng động và có cơ hội học tập ở môi trường giáo dục tốt nhất. Trong các mô hình chương trình giáo dục tiên tiến, học sinh được làm quen và tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại và chuẩn mực, từ đó hòa nhập vào môi trường giáo dục bậc cao trên thế giới trong tương lai. Trên thế giới đã có nhiều chương trình giáo dục nổi tiếng xây dựng cho các em bé tư duy sáng tạo, chủ động, ham học hỏi và học tập suốt đời ngay từ mái trường mầm non. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến sự có mặt của các mô hình giáo dục quốc tế như Regio Emilia, Đa trí tuệ, Tú tài Quốc tế (IB), …
Với tâm huyết nuôi dưỡng thành công các em bé trở thành công dân toàn cầu, tự tin bước ra thế giới, Trường mầm non Eduplay đã dày công nghiên cứu các phương pháp giáo dục tiên tiến của thế giới và quyết định tham gia chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) từ năm học 2020-2021.
IB hiện đang được thực hiện ở hơn 5.000 trường học trên 157 quốc gia. 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 4 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 100% 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝐼𝐵, đ𝑜́ 𝑙𝑎̀: 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 (𝑈𝑛𝑖𝑠), 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖, 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝐵𝐼𝑆.
𝗡𝗵𝘂̛ 𝘃𝗮̣̂𝘆, 𝗘𝗱𝘂𝗽𝗹𝗮𝘆 𝘀𝗲̃ 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗺𝗮̂̀𝗺 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟱 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗺𝗮̂̀𝗺 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝘂̛ 𝘁𝗵𝘂̣𝗰 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝗱𝗮̣𝘆 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗜𝗕 𝗼̛̉ 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về chương trình giáo dục IB trên toàn cầu và ở Trường mầm non Eduplay từ năm học 2020-2021.
𝗡𝗲𝘄 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
According to the Education and Times newspaper, on July 16, 2020, the innovation of preschool education is essential to help children discover and learn by their own creativity in the most natural way possibly. This is a new trend in preschool education today. Mr. Nguyen Ba Minh, Director of the Early Childhood Education Department (Ministry of Education and Training) said that the Vietnam Education Development Strategy for the period of 2021 - 2030 sets out the goal of consolidating and developing the network of preschools and kindergartens suitable for local socio-economic conditions, meeting the children's demand for schooling, along the 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
More than anyone, parents expect their little angels to become global citizens, fluent in foreign languages, confident, motivated and have the opportunity to study in the best educational environment. In advanced educational program models, students get acquainted and access to a modern and standard educational environment, thereby integrating into the higher education environment in the future. In the world, there are many famous educational programs built for children to think creatively, proactively, eager to learn and lifelong learning right from the kindergarten. In Vietnam, in recent years we have witnessed the presence of international education models such as Regio Emilia, Multiple Intelligence, International Baccalaureate (IB), ...
With the dedication to successfully nurturing babies to become global citizens, confidently stepping into the world, Eduplay Preschool has worked hard to study the world's advanced educational methods and decided to join International Baccalaureate (IB) from school year 2020-2021.
IB is currently implemented in more than 5,000 schools in 157 countries. Currently in Hanoi, only 4 international preschools with 100% foreign capital teach IB education programs, namely: United Nations International School (Unis), Hanoi International School, Vietnam International School and British BIS School.
As such,𝗘𝗱𝘂𝗽𝗹𝗮𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗳𝘁𝗵 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗶𝗻 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗜𝗕 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗼𝗶.
We will continue to share more about IB education globally and at Eduplay Preschool from the 2020-2021 school year.
<유아 교육의 새로운 트렌드>
교육-세대 신문에 따르면 2020년 7월 16일에 유치원 교육 방법 혁신은 아이들이 가능한 가장 자연스럽게 자신의 창의력으로 발견하고 배우도록 돕는 데에 필수적입니다. 요즈음 이는 유아 교육으로서의 최신 트렌드입니다. 유아 교육부 국장인 Nguyễn Bá Minh은 2021년에서 2030까지 베트남 교육 개발 전략은 표준화, 현대화, 사회화 및 국제 통합을 바탕으로 학교에 아이들의 요구를 충족하고자 지역 사회-경제 조건에 적합한 유치원 네트워크를 확보하고 개발한다는 것이라고 밝혔습니다.
학부모들은 누구보다도 자신의 어린 천사들이 세대 시민이 되면서 외국어에 유창하고 자신감을 넘치고, 적극적이며 최고의 교육 환경에서 공부할 기회를 기대합니다. 고급 교육 프로그램에서 학생들은 현대적이고 표준적인 교육 환경에 익숙해지고, 접근하게 되어 앞으로 전반적으로 수준이 높은 교육 환경에 통합될 것입니다. 전 세계에는 유치원에서부터 아이들을 위하여 창의적이고 적극적이면서 향학열이 높고 평생 공부한다는 기존 유명 프로그램이 많이 있습니다. 요즈음 베트남에서는 Regio Emilia, Đa trí tuệ (다중 지능), Tú tài quốc tế (IB) (국제 학사),… 등과 같은 국제 교육 프로그램이 등장하였습니다.
아이들은 세계 시민이 되어 자신 있게 세상에 나설 수 있게끔 아이들을 키워내는 열정으로 Eduplay 유치원은 부지런히 세계의 최신 교육 방법을 연구하였으며 2020-2021학년도부터 국제 학사 프로그램 (International Baccalaureate – IB)에 참가하기로 하였습니다.
IB는 현재 157개국 5,000개 이상의 학교에서 실현되고 있습니다. 현재 하노이에서는 IB교육 프로그램을 실현하고 있는 100% 외투 법인인 국제 유치원의 4개밖에 없답니다. 바로 유엔 국제 학교 (Unis), 하노이 국제 학교, 베트남 국제 학교 그리고 마지막은 BIS (영국 학교)가 있습니다.
이렇듯 Eduplay는 하노이에서 Ib프로그램을 실현하는 5번째 유치원이자 베트남에서 1번째 사립 유치원입니다.
저희는 계속 2020-2021학년도부터 전 세계 또한 Eduplay의 IB교육 프로그램에 관련된 보다 많은 정보를 제공하여 드리도록 하겠습니다.
-----
TRƯỜNG MẦM NON EDUPLAY GARDEN
📷 Tầng 1-2-3 Tòa B, Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội
📷 0243 833 5333/ 090 459 11 88
#eduplaygarden #IB #PYP #Tutaiquocte #HocTiengAnh #MamNon #eduplayhanoi #mamnonquocte

Comments are closed.