Đội ngũ giáo viên nước ngoài

Các giáo viên nước ngoài

Xuất xứ: là người bản ngữ các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada

Bằng cấp: Tốt nghiệp cử nhân các ngành xã hội

Đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu: Được Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singpore tập huấn phương pháp phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng đa trí tuệ cho trẻ. Hàng năm tiếp tục được tập huấn nâng cao của Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singapore.

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trước khi giảng dạy tại Eduplay Garden

Phẩm chất cá nhân: tận tâm, yêu trẻ

TimeStudio-170222-447

Thầy giáo: Axel Berthome

"I'm freshly arrived in Vietnam. I love teaching and put efforts in giving students at Eduplay Garden lots of magical and unforgettable moments."

 

Cô giáo Aleksandra Anna Pawlicka

"I have been living in Vietnam and teaching English for nearly 10 years, specializing in Early Childhood Education for the past 5 years"

IMG_2325

Cô giáo: Jennifer Beard

"Derives from London, UK. Loves laughing and teaching through play. Ouside of school enjoys keeping fit"

IMG_2335

Thầy giáo: Steven Boatman

"A Londoner born and bread. When not teaching English you will find him teaching swimming in pools across Hanoi"

 

 

Comments are closed.