Đội ngũ giáo viên Việt Nam

Đội ngũ giáo viên Việt Nam của Eduplay Garden

Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp sư phạm, chuyên ngành giáo dục mầm non

Đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu: Được tập Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore tập huấn phương pháp nuôi dạy trẻ và phát triển đa trí tuệ cho trẻ.  Hàng năm tiếp tục được tập huấn nâng cao của Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singapore.

Tiếng Anh: Giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trước khi giảng dạy tại Eduplay Garden

Phẩm chất cá nhân: tận tâm, yêu trẻ

 

Cô giáo: Bùi Thanh Hằng (Cử nhân ngoại ngữ Đại học Hà Nội và Trung cấp Sư phạm mầm non, có 10 năm kinh nghiệm)

IMG_2319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Đỗ Thị Hải Yến (Tốt nghiệp cử nhân Sư phạm mầm non trường ĐHSP HN 1, có 4 năm kinh nghiệm)

IMG_2311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Nguyễn Thị Bích Hằng (Tốt nghiệp cử nhân Sư phạm mầm non trường ĐHSP HN 1, có 4 năm kinh nghiệm)

IMG_2259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Phan Quỳnh Nga (Tốt nghiệp cử nhân Sư phạm mầm non trường CĐSP Hà Tây, có 5 năm kinh nghiệm)

IMG_2248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Nguyễn Thị Xuân (Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội khoa GDMN, có 3 năm kinh nghiệm)

Nguyễn Thị Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Nguyễn Thị Thoa (Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội khoa GDMN, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Trần Thúy Linh (Tốt nghiệp Đại học thủ đô Hà Nội, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Trần Hà My (Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm mầm non, có 3 năm kinh nghiệm)

IMG_2244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Hạ Thị Vững (Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương khoa GDMN, có 3 năm kinh nghiệm)

IMG_2322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Trần Thị Bích (Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non, có 9 năm kinh nghiệm)

IMG_2280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Hoàng Thị Ngát (Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương khoa GDMN, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Hà Kiều Trang (Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương khoa GDMN, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Dương Minh Nguyệt (Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương khoa GDMN, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Nguyễn Thị Trang (Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương khoa GDMN, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo: Nguyễn Thanh Mai (Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương khoa GDMN, có 2 năm kinh nghiệm)

IMG_7310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TimeStudio-170504-038

 

 

 

 

 

 

TimeStudio-170223-523 TimeStudio-170222-237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.