Đội ngũ giáo viên Việt Nam

Đội ngũ giáo viên Việt Nam của Eduplay Garden

Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp sư phạm, chuyên ngành giáo dục mầm non

Đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu: Được tập Hiệp hội Giáo dục mầm non Singapore tập huấn phương pháp nuôi dạy trẻ và phát triển đa trí tuệ cho trẻ.  Hàng năm tiếp tục được tập huấn nâng cao của Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singapore.

Tiếng Anh: Giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trước khi giảng dạy tại Eduplay Garden

Phẩm chất cá nhân: tận tâm, yêu trẻ

Cô Giáo: Nguyễn Thu Hường.

Tốt nghiệm cử nhân cao đẳng sư phạm mầm non.

Có 2 năm kinh nghiệm

 

Cô Giáo: Đặng Thúy Hằng.

Tốt nghiệm cử nhân cao đẳng sư phạm mầm non.

Có 2 năm kinh nghiệm

 

Cô giáo: Hoàng Thị Hồng Thủy.

Tốt nghiệp cử nhân đại học sư phạm mầm non.

Có 16 năm kinh nghiệm

 

Cô giáo: Chu Thị Minh Ánh.

Tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng sư phạm mầm non.

Có 2 năm kinh nghiệm

 

Cô giáo: Vũ Thị Phúc.

Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non.

Có 5 năm kinh nghiệm

 

Cô Giáo: Nguyễn Thị Luyến.

Tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiểu học. Giáo viên tiền tiểu học.

Có 5 năm kinh nghiệm

 

Cô Giáo: Trương Thị Minh.

Tốt nghiệm cử nhân cao đẳng sư phạm mầm non.

Có 2 năm kinh nghiệm

 

Cô giáo: Trần Thị Bích.

Tốt nghiệp cử nhân đại học sư phạm mầm non.

Có 16 năm kinh nghiệm

 

Cô giáo: Hà Kiều Trang.

Tốt nghiệp cử nhân cao đẳng song nghành tiếng anh, sư phạm mầm non.

Có 5 năm kinh nghiệm

 

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thương.

Tốt nghiệp cư nhân đại học sư phạm mầm non.

Có 5 năm kinh nghiệm

Comments are closed.