Đội ngũ nhân viên hỗ trợ

Tạ Thị Hải - Nhân viên kế toán 

 

Nguyễn Đắc Thịnh - Nhân viên an ninh

 

Phan Thị Hiên - Nhân viên tạp vụ 

 

Lương Thị The - Nhân viên bếp

 

Nguyễn Thị Ánh - Nhân viên bếp 

 

Cô Phạm Thị Tươi - Nhân viên y tế 

Comments are closed.