Ban đầu tôi rất ngần ngại cho con đi mẫu giáo nhưng khi gửi con vào eduplay Hà Nội tôi đã rất an tâm khi các cô giáo cùng hệ thống trang thiết bị học tập rất tốt. Con tôi thay đổi và lớn rất nhiều về suy nghĩ, tư duy. Ở đây nhà trường và cô giáo chăm lo việc ăn uống sinh hoạt của các bé tuyệt vời. Gia đình tôi rất an tâm. Xin cám ơn các cô giáo và nhà trường.

Quang Vo, https://www.facebook.com/quang.vo.71465